ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων πραγματοποιούνται πρωινά εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού το οποίο προγραμματίζεται μέσω της Γραμματείας του Κέντρου (Τηλ.: 2107462217). Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος Συνάντησης Ιατροί Εξωτερικ...
Περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων λειτουργούν ερευνητικές μονάδες με αξιόλογο ερευνητικό έργο διεθνώς αναγνωρισμένο. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δημοσιεύσεις των μελών της κλινικής την τελευταία τριετία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Σχετικές δημοσιεύσεις κατά την τελευταία τριετία Alevroudis E, Spei ME, Chatziioannou SN, Tsoli M, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Clini...
Περισσότερα

Α’ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Εάν κριθεί απαραίτητο, η νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται στην Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Α΄ΠΠΚ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και η παρακολούθησή γίνεται από τους ιατρούς του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Όγκων. Με τη φροντίδα της Διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κλινική ανακαινίσθηκε πλήρως και ...
Περισσότερα