Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Εάν κριθεί απαραίτητο, η νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται στην Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Α΄ΠΠΚ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και η παρακολούθησή γίνεται από τους ιατρούς του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Όγκων. Με τη φροντίδα της Διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κλινική ανακαινίσθηκε πλήρως και παραδόθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2008. Διαθέτει 38 κλίνες σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια νοσηλείας, όλα με τουαλέτα, ώστε να παρέχονται ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς.

Σε περίπτωση που o ασθενής εκτιμηθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών από ιατρούς διαφορετικής κλινικής από την προαναφερόμενη και χρήζει εισαγωγής, εισάγεται στην κλινική που εφημερεύει και μεταφέρεται στην Α΄ΠΠΚ όποτε αυτό είναι εφικτό αναλόγως της διαθεσιμότητας νοσηλευτικών κλινών. Κατά το χρονικό διάστημα νοσηλείας του ασθενούς σε διαφορετική κλινική από αυτή που ανήκει το κέντρο, πραγματοποιείται καθημερινά επίσκεψη των ιατρών του κέντρου οι οποίοι βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς της κλινικής νοσηλείας.

Σε περίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών από τη θεραπεία ή οποιουδήποτε οξέος συμβάντος, οι ασθενείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΓΝΑ «Λαϊκό» ή με το γραφείο ιατρών της Α΄ΠΠΚ.

Οι ασθενείς εκτιμώνται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, υποβάλλονται στον απαιτούμενο εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο και εφόσον απαιτείται, πραγματοποιείται εισαγωγή στην Α΄ΠΠΚ προκειμένου να υποβληθούν στους κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με ΝΕΤ ακόμη και στην περίπτωση που απευθυνθούν σε ιατρούς πέραν των ιατρών του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων, όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με το ιστορικό του νοσήματός τους το οποίο ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την οδηγία να το προσκομίζουν κατά τις επισκέψεις τους σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο.

Top