Εκπαιδευτικό έργο

Το Κέντρο λειτουργεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (Α΄ΠΠΚ) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τεταρτοετείς και εκτοετείς φοιτητές έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς που παρακολουθούνται στα ιατρεία ή νοσηλεύονται στην κλινική και εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές διάγνωσης και αντιμετώπισης των ενδοκρινολογικών νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου των νευροενδοκρινικών νεοπλασμάτων. Οι Πανεπιστημιακοί ιατροί και Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Κέντρου συμμετέχουν στην εκπαίδευση των φοιτητών διενεργώντας συγκεκριμένα μαθήματα καθώς επίσης και στην εκπαίδευση τριτοετών και εκτοετών φοιτητών της Κλινικής της Παθολογικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Κέντρο ειδικεύονται στην Ενδοκρινολογία 4 ιατροί οι οποίοι συμμετέχουν άμεσα στην παρακολούθηση των ασθενών, στα διεπιστημονικά συμβούλια, διενεργώντας παρουσιάσεις με τη μορφή προβολών και στα εκπαιδευτικά μαθήματα όπως αυτά αναλύονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, ειδικευόμενοι ιατροί στη Γενική Παθολογία της Κλινικής έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με τους ασθενείς. Πανεπιστημιακοί ιατροί και Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του Κέντρου συμμετέχουν στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΑΠΠΚ.

Το Κέντρο τα τελευταία χρόνια έχει την ευθύνη οργάνωσης ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος (που διενεργείται υπό την αιγίδα της Α΄ΠΠΚ) και απευθύνεται σε ιατρούς ειδικοτήτων που εμπλέκονται με τη θεραπεία αυτών των νεοπλασμάτων με διεθνή συμμετοχή (Mini Masterclass). Στόχος είναι η εξοικείωση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, εντός και εκτός του Κέντρου, σχετικά με τα νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα ώστε να βελτιωθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των ασθενών.

Επιπλέον, μέλη του Κέντρου αποτελούν βασικούς ομιλητές σε σεμινάρια εκπαίδευσης σε εγχώριες και διεθνείς εκδηλώσεις. Ο επικεφαλής του Κέντρου συμμετέχει και ως εκπαιδευτής σε εγκεκριμένο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής συνεργασία με αντίστοιχα Κέντρα Αριστείας του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και παρουσία στο Κέντρο μελών από άλλα Κέντρα του εξωτερικού με σκοπό την εκπαίδευση και την έρευνα (π.χ. Δασκαλάκης Κοσμάς, Χειρουργός, Uppsala Centre of Excellence).

Top