Συνεργαζόμενες δομές

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου λειτουργούν συνεργασίες και με άλλα τμήματα και Κλινικές του Λαϊκού Νοσοκομείου καθώς και άλλων Νοσοκομείων/Διαγνωστικών Κέντρων στο ευρύτερο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συγκεκριμένα έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με τα κάτωθι τμήματα:

 • Α’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. Φελέκουρας)
 • Β’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος)
 • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα-Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Παππάς)
 • Τμήμα Μαγνητικής – Αξονικής Τομογραφίας, Μονάδα Περιστερίου, Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Κολομόδη)
 • Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας – Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Σ. Χατζηιωάννου)
 • Μονάδα PET/CT, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγήτρια Σ. Χατζηιωάννου)
 • Γαστρεντερολογικό Τμήμα-Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. Σουγιουλτζής)
 • Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Καρούμπαλης)
 • Γαστρεντερολογική Κλινική, 417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Βλάχου)
 • Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Σ. Θεοχάρης)
 • Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ροντογιάννη)
 • Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ. Μαρόπουλος)
 • Δ’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Κουμαριανού)

Top