Προσωπικό

  • Ιατροί

Στο Κέντρο υπηρετούν 4 ειδικοί Ενδοκρινολόγοι:

  • Γ. Καλτσάς, Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας
  • Ε. Κασσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας
  • Μ. Τσώλη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ενδοκρινολογίας
  • Ε. Αναγνώστου, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ενδοκρινολογίας

και 4 Ειδικευόμενοι Ιατροί στην Ενδοκρινολογία. 

  • Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία Κέντρου Νευροενδοκρινικών Νεοπλασμάτων

κ. Αγγελική Καραπαναγιώτη

κ. Μαρία Λεκκάκου

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107462217 

Top