Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Εάν κριθεί απαραίτητο, η νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται στην Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Α΄ΠΠΚ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και η παρακολούθησή γίνεται από τους ιατρούς του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινικών Όγκων. Με τη φροντίδα της Διοίκησης του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Κλινική ανακαινίσθηκε πλήρως και ...
Περισσότερα
Top