ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων πραγματοποιούνται πρωινά εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού το οποίο προγραμματίζεται μέσω της Γραμματείας του Κέντρου (Τηλ.: 2107462217). Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος Συνάντησης Ιατροί Εξωτερικ...
Περισσότερα
Top