ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων λειτουργούν ερευνητικές μονάδες με αξιόλογο ερευνητικό έργο διεθνώς αναγνωρισμένο. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δημοσιεύσεις των μελών της κλινικής την τελευταία τριετία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Σχετικές δημοσιεύσεις κατά την τελευταία τριετία Alevroudis E, Spei ME, Chatziioannou SN, Tsoli M, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Clini...
Περισσότερα
Top