Μονάδες εξωτερικών ιατρείων

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων πραγματοποιούνται πρωινά εξωτερικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού το οποίο προγραμματίζεται μέσω της Γραμματείας του Κέντρου (Τηλ.: 2107462217).

Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος Συνάντησης Ιατροί
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Δευτέρα 1000-1400 Σεβαστουπόλεως 16

(Παράρτημα Λαϊκού), 5ος όροφος

Γρηγόριος Καλτσάς,  Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Τρίτη 830-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος ορόφος, Γραφείο 2, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γρηγόριος Καλτσάς, Μαρίνα Τσώλη
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Παρασκευή 1000-1430 Σεβαστουπόλεως 16

(Παράρτημα Λαϊκού), 5ος όροφος

Γρηγόριος Καλτσάς, Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου

 

Επίσης, λειτουργούν απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Ραντεβού είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος ΙΑΣΙΣ στο τηλέφωνο 1535.

Top