Οργανωση – Λειτουργία

Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων (EKPA LAIKO CENTER)  λειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ενδοκρινολογικής Μονάδας της  Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών που εδράζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Η Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική είναι πανεπιστημιακή κλινική (Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ) και στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό». Η κλινική λειτουργεί με 42 κλίνες (δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια νοσηλείας) πλήρως ανακαινισμένες από το 2008.

Στο δίκτυο υπηρεσιών του Κέντρου περιλαμβάνονται η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στα πλαίσια της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης και κατάλληλης θεραπείας σε ασθενείς με ένα ευρύ φάσμα νευροενδοκρινικών παθήσεων όπως:

  • Νευροενδοκρινή Νεοπλάσματα («καρκινοειδή») στομάχου, δωδεκαδακτύλου, λεπτού και παχέος εντέρου, ορθού, σκωληκοειδούς, παγκρέατος, πνεύμονα, θύμου
  • Λειτουργικά (καρκινοειδές σύνδρομο, ινσουλίνωμα, γαστρίνωμα, VIPoma) και μη λειτουργικά νευροενδοκρινή νεοπλάσματα (ΝΕΝ)
  • Πολλαπλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 1 (ΜΕΝ1) και άλλα οικογενή σύνδρομα όπως Neurofibromatosis Type 1, Von Hippel Lindau (VHL), MEN 2, Familial Isolated Pituitary Adenomas (FIPA),  οικογενή φαιοχρωμοκυττώματα και παραγαγγλιώματα

Το Κέντρο τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης για την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς σε όλη την Αθήνα και ευρύτερα. Έχει εξελιχτεί σε κέντρο αναφοράς στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροενδοκρινών Όγκων (European Neuroendocrine Tumor Society, ENETS) από 31/01/2017. Στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από πρωτοπόρους στο γνωστικό τους αντικείμενο με συνάφεια στους ΝΕΤ, συμμετέχουν ιατροί και από άλλα Νοσοκομεία Πανεπιστημιακά ή μη δημιουργώντας πολυεπιστημονική ομάδα με ευρεία εκπροσώπηση όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων.

Συνολικά παρακολουθούνται στο Κέντρο περισσότεροι από 1000 ασθενείς με νευροενδοκρινή νεοπλάσματα γαστρεντερικού. Περισσότεροι από 100 νέοι ασθενείς με γαστρο-εντερο-παγκρεατικά νεοπλάσματα εκτιμώνται κάθε χρόνο, ενώ ο αριθμός των νέων ασθενών αυξάνεται κατά 10-20% ετησίως. Οι ασθενείς με νευροενδοκρινή νεοπλάσματα παραπέμπονται στον ειδικό ιατρό που είναι ο πλέον κατάλληλος για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά τους, ανάλογα με το είδος και το στάδιο του ΝΕΤ που έχουν.

Υπεύθυνος και συντονιστής διευθυντής του κέντρου είναι ο Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Καλτσάς Γρηγόριος, ο οποίος είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ENETS και συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενών με ΝΕΤ. Υπεύθυνος για την τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών στο Κέντρο είναι ο Καθηγητής Καλτσάς Γρηγόριος.

Υφίσταται η απαιτούμενη οργάνωση η οποία περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα της ENETS (Ενδοκρινολογία, Ογκολογία, Χειρουργική, Γαστρεντερολογία, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινοδιαγνωστική, Παθολογική Ανατομική). Επιπλέον, το τμήμα περιλαμβάνει στην υποδομή του δευτερογενείς ειδικότητες στις οποίες ανήκουν η Καρδιολογία, Καρδιοχειρουργική, Ψυχιατρική και Διαιτολογία. Όλα τα τμήματα που συμμετέχουν στο Κέντρο ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures-SOPs) σύμφωνα με τις οδηγίες της ENETS.

Διεξάγεται κάθε 10-15 μέρες ογκολογικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν όλες οι σχετιζόμενες ειδικότητες και συζητούνται όλα τα νέα περιστατικά καθώς και ασθενείς που παρουσιάζουν πρόοδο νόσου (επιδείνωση) ή χρήζουν συζήτησης για άλλους λόγους (όπως παρενέργειες της χορηγούμενης θεραπείας). Μετά από κάθε ογκολογικό συμβούλιο εκδίδεται πόρισμα για τους ασθενείς που συζητήθηκαν το οποίο περιλαμβάνει σύντομο ιστορικό του ασθενούς και την απόφαση του συμβουλίου.

Το Κέντρο συμμετέχει από 15ετίας στη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών μελετών σχετικών με τα νευροενδοκρινή νεοπλάσματα. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει πλήθος πρωτότυπων μελετών και ανασκοπήσεων σε διεθνή κι ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. 

Top