ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Νευροενδοκρινών Όγκων λειτουργούν ερευνητικές μονάδες με αξιόλογο ερευνητικό έργο διεθνώς αναγνωρισμένο. Ενδεικτικά παρουσιάζονται δημοσιεύσεις των μελών της κλινικής την τελευταία τριετία σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Σχετικές δημοσιεύσεις κατά την τελευταία τριετία

 1. Alevroudis E, Spei ME, Chatziioannou SN, Tsoli M, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Clinical Utility of 18F-FDG PET in Neuroendocrine Tumors Prior to Peptide Receptor Radionuclide Therapy: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2021 Apr 10;13(8):1813. doi: 10.3390/cancers13081813.
 2. Partelli S, Ramage JK, Massironi S, Jerbi A, Kim HB, et al. Management of Asymptomatic Sporadic Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms (ASPEN) ≤2 cm: Study Protocol for a Prospective Observational Study. Front Med (Lausanne). 2020 Dec 23;7: 598438. doi: 10.3389/fmed.2020.598438.
 3. Alexandraki KI, Kaltsatou M, Kyriakopoulos G, Mavroeidi V, Kostopoulou A, Atlan K, Theocharis S, Rindi G, Grossman AB, Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas GA. Distinctive features of pancreatic neuroendocrine neoplasms exhibiting an increment in proliferative activity during the course of the disease. Endocrine. 2020 Nov 11. doi: 10.1007/s12020-020-02540-w.
 4. Koumarianou A, Kaltsas G. Surufatinib – a novel oral agent for neuroendocrine tumours. Nat Rev Endocrinol. 2020 Oct 30. doi: 10.1038/s41574-020-00439-0.
 5. Alexandraki KI, Kaltsas G, Grozinsky-Glasberg S, Oleinikov K, Kos-Kudła B, Kogut A, Srirajaskanthan R, Pizanias M, Poulia KA, Ferreira C, Weickert MO, Daskalakis K. The effect of prophylactic surgery in survival and HRQoL in appendiceal NEN. 2020 Oct;70(1):178-186. doi: 10.1007/s12020-020-02356-8.
 6. Tsoli M, Dimitriadis GK, Androulakis II, Kaltsas G, Grossman A. Paraneoplastic Syndromes Related to Neuroendocrine Tumors. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, Chrousos G, de Herder WW, Dungan K, Grossman A, Hershman JM, Hofland HJ, Kaltsas G, Koch C, Kopp P, Korbonits M, McLachlan R, Morley JE, New M, Purnell J, Singer F, Stratakis CA, Trence DL, Wilson DP, editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000–. 2020 Sep 26.
 7. Tsoli M, Spei ME, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Association of a Palliative Surgical Approach to Stage IV Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms with Survival: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2020 Aug 11;12(8):2246. doi: 10.3390/cancers12082246.
 8. Koumarianou A, Alexandraki KI, Wallin G, Kaltsas G, Daskalakis K. Pathogenesis and Clinical Management of Mesenteric Fibrosis in Small Intestinal Neuroendocine Neoplasms: A Systematic Review. J Clin Med. 2020 Jun 8;9(6):1777. doi: 10.3390/jcm9061777.
 9. Koumarianou A, Pectasides D, Koliou GA, Dionysopoulos D, Kolomodi D, Poulios C, Skondra M, Sgouros J, Pentheroudakis G, Kaltsas G, Fountzilas G. Efficacy and Safety of First-Line Everolimus Therapy Alone or in Combination with Octreotide in Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors. A Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) Study. Biology (Basel). 2020 Mar 9;9(3). doi: 10.3390/biology9030051.
 10. Daskalakis K, Alexandraki KI, Kloukina I, Kassi E, Felekouras E, Xingi E, Pagakis SN, Tsolakis AV, Andreakos E, Kaltsas G, Kambas K. Increased autophagy/mitophagy levels in primary tumours of patients with pancreatic neuroendocrine neoplasms. 2020 Feb 29. doi: 10.1007/s12020-020-02228-1.
 11. Tsoli M, Alexandraki K, Xanthopoulos C, Kassi E, Kaltsas G. Medical Treatment of Gastrointestinal Neuroendocrine Neoplasms. Horm Metab Res. 2020 Feb 27. doi: 10.1055/a-1110-7251.
 12. Öberg K, Califano A, Strosberg JR, Ma S, Pape U, Bodei L, Kaltsas G, Toumpanakis C, Goldenring JR, Frilling A, Paulson S. A meta-analysis of the accuracy of a neuroendocrine tumor mRNA genomic biomarker (NETest) in blood. Ann Oncol. 2020 Feb;31(2):202-212. doi: 10.1016/j.annonc.2019.11.003.
 13. Alexandraki KI, Daskalakis K, Tsoli M, Grossman AB, Kaltsas GA. Endocrinological Toxicity Secondary to Treatment of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms (GEP-NENs). Trends Endocrinol Metab. 2020 Mar;31(3):239-255. doi: 10.1016/j.tem.2019.11.003.
 14. Hofland J, Kaltsas G, de Herder WW. Advances in the Diagnosis and Management of Well-Differentiated Neuroendocrine Neoplasms. Endocr Rev. 2020 Apr 1;41(2). doi: 10.1210/endrev/bnz004.
 15. Daskalakis K, Alexandraki K, Kassi E, Tsoli M, Angelousi A, Ragkousi A, Kaltsas G. The risk of lymph node metastases and their impact on survival in patients with appendiceal neuroendocrine neoplasms: a systematic review and meta-analysis of adult and paediatric patients. Endocrine. 2020 Jan;67(1):20-34. doi: 10.1007/s12020-019-02072-y.
 16. Chatzellis E, Daskalakis K, Angelousi A, Tsoli M, Alexandraki KI, Wachula E, Meirovitz A, Maimon O, Grozinsky-Glasberg S, Gross D, Kos-Kudła B, Koumarianou A, Kaltsas G. Authors’ Response to the Letter by Lamarca et al. Entitled “Temozolomide-Capecitabine Chemotherapy for Neuroendocrine Neoplasms: The Dilemma of Treatment Duration” Regarding “Activity and Safety of Standard and Prolonged Capecitabine/Temozolomide Administration in Patients with Advanced Neuroendocrine Neoplasms”. 2020;110(1-2):158-160. doi: 10.1159/000503999.
 17. Tsolakis AV, Ragkousi A, Vujasinovic M, Kaltsas G, Daskalakis K. Gastric neuroendocrine neoplasms type 1: A systematic review and meta-analysis. World J Gastroenterol. 2019 Sep 21;25(35):5376-5387. doi: 10.3748/wjg.v25.i35.5376.
 18. Daskalakis K, Tsoli M, Alexandraki KI, Angelousi A, Chatzellis E, Tsolakis AV, Karoumpalis I, Kolomodi D, Kassi E, Kaltsas G. Magnetic Resonance Imaging or Endoscopic Ultrasonography for Detection and Surveillance of Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms in Patients with Multiple Endocrine Neoplasia Type 1? Horm Metab Res. 2019 Sep;51(9):580-585. doi: 10.1055/a-0931-7005.
 19. Angelousi A, Koffas A, Grozinsky-Glasberg S, Gertner J, Kassi E, Alexandraki K, Caplin ME, Kaltsas G, Toumpanakis C. Diagnostic and Management Challenges in Vasoactive Intestinal Peptide Secreting Tumors: A Series of 15 Patients. 2019 Aug;48(7):934-942. doi: 10.1097/MPA.0000000000001347.
 20. Daskalakis K, Tsoli M, Karapanagioti A, Chrysochoou M, Thomas D, Sougioultzis S, Karoumpalis I, Kaltsas GA, Alexandraki KI. Recurrence and metastatic potential in Type 1 gastric neuroendocrine neoplasms. Clin Endocrinol (Oxf). 2019 Oct;91(4):534-543. doi: 10.1111/cen.14055.
 21. Chatzellis E, Angelousi A, Daskalakis K, Tsoli M, Alexandraki KI, Wachuła E, Meirovitz A, Maimon O, Grozinsky-Glasberg S, Gross D, Kos-Kudła B, Koumarianou A, Kaltsas G. Activity and Safety of Standard and Prolonged Capecitabine/Temozolomide Administration in Patients with Advanced Neuroendocrine Neoplasms. 2019;109(4):333-345. doi: 10.1159/000500135.
 22. Daskalakis K, Tsoli M, Angelousi A, Kassi E, Alexandraki KI, Kolomodi D, Kaltsas G, Koumarianou A. Anti-tumour activity of everolimus and sunitinib in neuroendocrine neoplasms. Endocr Connect. 2019 Jun;8(6):641-653. doi: 10.1530/EC-19-0134.
 23. Alexandraki KI, Tsoli M, Kyriakopoulos G, Angelousi A, Nikolopoulos G, Kolomodi D, Kaltsas GA. Current concepts in the diagnosis and management of neuroendocrine neoplasms of unknown primary origin. Minerva Endocrinol. 2019 Dec;44(4):378-386. doi: 10.23736/S0391-1977.19.03012-8.
 24. Angelousi A, Kassi E, Ansari-Nasiri N, Randeva H, Kaltsas G, Chrousos G. Clock genes and cancer development in particular in endocrine tissues. Endocr Relat Cancer. 2019 Jun;26(6):R305-R317. doi: 10.1530/ERC-19-0094.
 25. Tsoli M, Chatzellis E, Koumarianou A, Kolomodi D, Kaltsas G. Current best practice in the management of neuroendocrine tumors. Ther Adv Endocrinol Metab. 2018 Oct 31;10:2042018818804698. doi:10.1177/2042018818804698.
 26. Daskalakis K, Tsoli M, Srirajaskanthan R, Chatzellis E, Alexandraki K, Angelousi A, Pizanias M, Randeva H, Kaltsas G, Weickert MO. Lung Metastases in Patients with Well-Differentiated Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms: An Appraisal of the Validity of Thoracic Imaging Surveillance. 2019;108(4):308-316. doi: 10.1159/000497183.
 27. Alexandraki KI, Pizanias M, Uri I, Thomas D, Page T, Kolomodi D, Low CS, Adesanya O, Tsoli M, Gross DJ, Randeva H, Srirajaskanthan R, Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Weickert MO. The prognosis and management of neuroendocrine neoplasms-related metastatic bone disease: lessons from clinical practice. 2019 Jun;64(3):690-701. doi: 10.1007/s12020-019-01838-8.
 28. Jensen RT, Bodei L, Capdevila J, Couvelard A, Falconi M, Glasberg S, Kloppel G, Lamberts S, Peeters M, Rindi G, Rinke A, Rothmund M, Sundin A, Welin S, Fazio N; The ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in Functional and Nonfunctional Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):26-36. doi: 10.1159/000494258.
 29. Daskalakis K, Chatzelis E, Tsoli M, Papadopoulou-Marketou N, Dimitriadis GK, Tsolakis AV, Kaltsas G. Endocrine paraneoplastic syndromes in patients with neuroendocrine neoplasms. 2019 May;64(2):384-392. doi: 10.1007/s12020-018-1773-3.
 30. Baudin E, Hayes AR, Scoazec JY, Filosso PL, Lim E, Kaltsas G, Frilling A, Chen J, Kos-Kudła B, Gorbunova V, Wiedenmann B, Nieveen van Dijkum E, Ćwikła JB, Falkerby J, Valle JW, Kulke MH, Caplin ME; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Medical Needs in Pulmonary Neuroendocrine (Carcinoid) Neoplasms. 2019;108(1):7-17. doi: 10.1159/000493980..
 31. Toumpanakis C, Fazio N, Tiensuu Janson E, Hörsch D, Pascher A, Reed N, O Apos Toole D, Nieveen van Dijkum E, Partelli S, Rinke A, Kos-Kudla B, Costa F, Pape UF, Grozinsky-Glasberg S, Scoazec JY; The ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in Appendiceal Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):37-44. doi: 10.1159/000493894.
 32. Ramage JK, Valle JW, Nieveen van Dijkum EJM, Sundin A, Pascher A, Couvelard A, Kloeppel G; the ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Colorectal Neuroendocrine Neoplasms: Areas of Unmet Need. 2019;108(1):45-53. doi: 10.1159/000493767..
 33. Capdevila J, Bodei L, Davies P, Gorbounova V, Jensen RT, Knigge UP, Krejs GJ, Krenning E, O’Connor JM, Peeters M, Rindi G, Salazar R, Vullierme MP, Pavel ME; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Medical Needs in Metastatic Lung and Digestive Neuroendocrine Neoplasms. 2019;108(1):18-25. doi: 10.1159/000493319.
 34. Sorbye H, Baudin E, Borbath I, Caplin M, Chen J, Cwikla JB, Frilling A, Grossman A, Kaltsas G, Scarpa A, Welin S, Garcia-Carbonero R; ENETS 2016 Munich Advisory Board Participants. Unmet Needs in High-Grade Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Neoplasms (WHO G3). 2019;108(1):54-62. doi: 10.1159/000493318.
 35. Daskalakis K, Kaltsas G, Öberg K, Tsolakis AV. Lung Carcinoids: Long-Term Surgical Results and the Lack of Prognostic Value of Somatostatin Receptors and Other Novel Immunohistochemical Markers. 2018;107(4):355-365. doi: 10.1159/000493944.
 36. Grozinsky-Glasberg S, Alexandraki KI, Angelousi A, Chatzellis E, Sougioultzis S, Kaltsas G. Gastric Carcinoids. Endocrinol Metab Clin North Am. 2018 Sep;47(3):645-660. doi: 10.1016/j.ecl.2018.04.013.
 37. Kyriakopoulos G, Mavroeidi V, Chatzellis E, Kaltsas GA, Alexandraki KI. Histopathological, immunohistochemical, genetic and molecular markers of neuroendocrine neoplasms. Ann Transl Med. 2018 Jun;6(12):252. doi: 10.21037/atm.2018.06.27.
 38. Tsoukalas N, Baxevanos P, Aravantinou-Fatorou E, Tolia M, Galanopoulos M, Tsapakidis K, Kyrgias G, Toumpanakis C, Kaltsas G. Advances on systemic treatment for lung neuroendocrine neoplasms. Ann Transl Med. 2018 Apr;6(8):146. doi: 10.21037/atm.2018.04.03.
 39. Kanakis GA, Grimelius L, Papaioannou D, Kaltsas G, Tsolakis AV. Can insulin-like growth factor 1 (IGF-1), IGF-1 receptor connective tissue growth factor and Ki-67 labelling index have a prognostic role in pulmonary carcinoids? 2018 Apr 27;9(32):22653-22664. doi: 10.18632/oncotarget.25203.
 40. Robbins HL, Symington M, Mosterman B, Goodby J, Davies L, Dimitriadis GK, Kaltsas G, Randeva HS, Weickert MO. Supplementation of Vitamin D Deficiency in Patients with Neuroendocrine Tumors Using Over-the-Counter Vitamin D3 Preparations. Nutr Cancer. 2018 Jul;70(5):748-754. doi: 10.1080/01635581.2018.1470650.
 41. Weickert MO, Kaltsas G, Hörsch D, Lapuerta P, Pavel M, Valle JW, Caplin ME, Bergsland E, Kunz PL, Anthony LB, Grande E, Öberg K, Welin S, Lombard-Bohas C, Ramage JK, Kittur A, Yang QM, Kulke MH. Changes in Weight Associated With Telotristat Ethyl in the Treatment of Carcinoid Syndrome. Clin Ther. 2018 Jun;40(6):952-962.e2. doi: 10.1016/j.clinthera.2018.04.006..
 42. Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Kaltsatou M, Lev-Cohain N, Klimov A, Vergadis V, Uri I, Bloom AI, Gross DJ. Hepatic intra-arterial therapies in metastatic neuroendocrine tumors: lessons from clinical practice. 2018 Jun;60(3):499-509. doi: 10.1007/s12020-018-1537-0.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Μελέτη της έκφρασης των clock γονιδίων σε όγκους επινεφριδίων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας – Ιατρική Σχολή (συνεργάτης: Εύα Κασσή)

Μελέτη Μεταγραφικών Παραγόντων σε Νευροενδοκρινικούς  Όγκους του Γαστρεντερικού Συστήματος

Α. Μελέτη των διαταραχών των Clock genes (γονιδίων)σε ασθενείς με αυτοάνοση ατροφική γαστρίτιδα, υπερπλασία τύπου εντεροχρωμαφινικών κυττάρων του στομάχου και γαστρικό καρκινοειδές τύπου 1, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας – Ιατρική Σχολή (συνεργάτης: Εύα Κασσή)

Β. Μελέτη του ρόλου του μονοπατιού της αυτοφαγίας στους Νευροενδοκρινικούς  Όγκους του Παγκρέατος σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Κλινική, Πειραματική Χειρουργική & Μεταφραστική Έρευνα – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (συνεργάτης: Ανδρεάκος Ευάγγελος)

Επιγενετικές μεταβολές στην οστεοπόρωση, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοιατρικής Έρευνας – 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (συνεργάτης: Πολυζώης Μάκρας)

Μελέτη της επίδρασης της δυσθρεψίας στην κλινική έκβαση ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους

Σαρκοπενία και Νευροενδοκρινείς όγκοι

Τhe clinical significance of metastatic bone disease in patients with advanced Gastrointestinal Neuroendocrine Tumors.

Long term follow-up in patients with Appendiceal Neuroendocrine Tumors  (Appendiceal NEN)

Metastatic Gastric Neuroendocrine Neoplasms (NENs) type 1

Tumorigenesis in Pituitary

Σύγκριση Magnetic Resonance Imaging (MRI) και Endoscopic Ultarsonography (EUS) σε ασθενείς με Multiple Endocrine Neoplasia type 1 (MEN1)

Πνευμονικές μεταστάσεις σε ασθενείς με Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors (GEP NET)

Επίδραση των Neuroendocrine tumors in Bone Metabolism

Capecitabine and Temozolomide (CAPTEM) στους NETs

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 Ευρωπαϊκή μελέτη παρατήρησης για την πασιρεοτίδη LAR στη μεγαλακρία – ACRONIS

ΚΩΔΙΚΟΣ: CSOM230CIC05

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μελέτη παρατήρησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Afinitor® (everolimus) σε ασθενείς με ανεγχείρετους ή μεταστατικούς παγκρεατικούς νευροενδοκρινείς όγκους G1 ή G2, με προϊούσα νόσο – PROTOR

ΚΩΔΙΚΟΣ: CRAD001PGR07

Χορηγός: Novartis Pharma Services AG

Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη τυχαιοποιημένης απόσυρσης, κατόπιν θεραπείας ανοικτής επισύμανσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της λεβοκετοκοναζόλης (2S, 4R-κετοκοναζόλη) στη θεραπεία Ενδογενούς Συνδρόμου Cushing

ΚΩΔΙΚΟΣ: COR-2017-01

Χορηγός: Cortendo AB

ASPEN study: A Prospective Evaluation of the Management of Sporadic Asymptomatic Nonfunctioning Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms ≤2

Αξιολόγηση της επίδρασης της δενοσουμάμπης σε ενήλικες ασθενείς με ιστιοκύττωση εκ κυττάρων Langerhans (LCH): μια πολυκεντρική, ενός σκέλους, ανοιχτού σχεδιασμού κλινική μελέτη

ΚΩΔΙΚΟΣ: 20159460

Αdaptation of the existing EORTC QLQ-GINET21 module to develop a specific module for use in patients with Pancreatic Neuroendocrine Tumor, Phases I to III

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Top