ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρώτη εκτίμηση ασθενών με ΝΕΤ

Οι ασθενείς προγραμματίζουν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του Κέντρου Νευροενδοκρινών Όγκων (2107462217) ή μέσω του τηλεφωνικού αριθμού προγραμματισμού των νοσοκομειακών ραντεβού (1535).

Διαγνωστικός έλεγχος ασθενών με ΝΕΤ

Οι διαγνωστικές εξετάσεις των ασθενών με ΝΕΤ περιλαμβάνουν κατά βάση αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο αίματος και ούρων, απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική-μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης) και πιθανόν επεμβατικές εξετάσεις (ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα ± βιοψία, βιοψία ήπατος). Περαιτέρω εξετάσεις που μπορεί να ζητηθούν αποτελούν επανεξέταση ιστοπαθολογικών δειγμάτων, διενέργεια ειδικών σπινθηρογραφημάτων όπως 68Ga-PET/CT και όταν απαιτείται και 18FDG-PET/CT και ενίοτε μοριακός (γενετικός) έλεγχος.

Σε περίπτωση που χρειαστεί επανεξέταση των ιστοπαθολογικών δειγμάτων, αυτή διενεργείται στα Παθολογοανατομικά Τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

Ο λειτουργικός έλεγχος με σπινθηρογράφημα υποδοχέων σωματοστατίνης (Octreoscan) πραγματοποιείται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό» και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ) για το 68Ga-PET/CT ή 18FDG-PET.

Εάν απαιτείται έλεγχος με ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, οι ασθενείς παραπέμπονται στο Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεννηματάς» κατόπιν ραντεβού το οποίο προγραμματίζεται από τη γραμματεία του Κέντρου Νευροεενδοκρινών Όγκων.

Επιπλέον, διενεργείται σε επιλεγμένα περιστατικά πρωτοποριακός γονιδιακός έλεγχος (NETest) με σκοπό την εκτίμηση της ενεργότητας της νόσου ή της πιθανότητας ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες θεραπείες σε συνεργασία με το πιστοποιημένο από την ENETS κέντρο αναφοράς του Royal Free Hospital στο Λονδίνο. Η μέθοδος αυτή είναι διαθέσιμη σε περιορισμένα τμήματα διεθνώς και αναμένεται να αποτελέσει στο μέλλον τη μέθοδο αναφοράς για τη διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας των ΝΕΤ.

Θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών με ΝΕΤ

Η θεραπεία των ασθενών με ΝΕΤ περιλαμβάνει χειρουργική εξαίρεση, φαρμακευτική θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης και άλλες συστηματικές θεραπείας (μοριακά στοχευμένες θεραπείες και χημειοθεραπεία), θεραπεία με ραδιοπεπτίδια(Peptide Receptor Radiotherapy, PRRT) καθώς και τοπικές τεχνικές ογκομείωσης όπως εμβολισμός/χημειοεμβολισμός, κατάλυση με ραδιοσυχνότητες. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός θεραπειών (όπως χειρουργική και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής).

Οι χειρουργικές επεμβάσεις των ασθενών με ΝΕΤ πραγματοποιούνται στις δύο χειρουργικές κλινικές (Α΄Χ και Β΄Χ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Λαϊκό». Σε περίπτωση που συστήνεται εμβολισμός/χημειοεμβολισμός, διενεργείται στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό».

Η φαρμακευτική θεραπεία με ανάλογα σωματοστατίνης ή με από του στόματος στοχευμένους παράγοντες και χημειοθεραπεία γίνεται σε εξωτερική βάση με ταυτόχρονη παρακολούθηση των ασθενών στο Κέντρο Νευροενδοκρινών Όγκων. Σε περίπτωση ενδοφλέβιας χημειοθεραπείας, ο ασθενής παραπέμπεται στο ογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» ενώ εάν ο ασθενής χρήζει θεραπείας με ραδιοπεπτίδια, παραπέμπεται στο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

Συγκεκριμένα οι ημέρες, ώρες και ο χώρος διεξαγωγής των εξωτερικών ιατρείων περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Ειδικά Ιατρεία Ημέρα Ώρα Τόπος Συνάντησης Ιατροί
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Δευτέρα 1000-1400 Σεβαστουπόλεως 16

(Παράρτημα Λαϊκού), 5ος όροφος

Γρηγόριος Καλτσάς,  Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Τρίτη 830-1400 Εξωτερικό Ιατρείο Ενδοκρινολογικού Τμήματος Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, 1ος ορόφος, Γραφείο 2, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γρηγόριος Καλτσάς, Μαρίνα Τσώλη
Εξωτερικό Ιατρείο Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας Παρασκευή 1000-1430 Σεβαστουπόλεως 16

(Παράρτημα Λαϊκού), 5ος όροφος

Γρηγόριος Καλτσάς, Μαρίνα Τσώλη,   Έλλη Αναγνώστου
Top