Αρχική / Ενημέρωση

Ενημέρωση

Το Τμήμα εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ασθενών με Νευροενδοκρινείς όγκους του Γαστρενερικού συστήματος (καρκινοειδείς όγκοι και παγκρεατικοί ενδοκρινείς όγκοι) έχοντας εξελιχτεί σε ένα από τα κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα με παρακολούθηση περισσότερων από 150 ασθενών