Αρχική / Διαδικασίες

Διαδικασίες

Για διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν διενεργούνται στην Ελλάδα υπάρχει συνεργασά με συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού όπου οι ασθενείς μπορούν να παραπεμθούν περαιτέρω.