Αρχική / Ερευνητικό Έργο / Επιχορηγήσεις

Επιχορηγήσεις

  • Συχνότητα ανεύρεσης επινεφριδιακών μαζών στην απεικόνιση ασθενών με νευροενδοκρινείς όγκους γαστρεντερικού και συσχέτιση της παρουσίας τους με κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010)
  • Συσχέτιση της βιολογικής συμπεριφοράς και πρόγνωσης των νευροενδοκρινών όγκων του πνεύμονα με το δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 και την παρουσία υποδοχέων σωματοστατίνης (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2009)