Αρχική / Ιατρική Εκπαίδευση / Μορφολειτουργική Κατάταξη

Μορφολειτουργική Κατάταξη

Μορφολειτουργική Κατάταξη GEP NETS βάσει του WHO (World Health Organization)

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (World Health Organization, WHO) το 2000 υιοθέτησε τη μορφολογική ταξινόμηση στη προσπάθεια πιο ομοιογενούς κατάταξης αυτών των όγκων. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω της διαφορετικής βιολογικής συμπεριφοράς των επιμέρους όγκων που περιλαμβάνονταν στην ταξινόμηση των GEP-NET όγκων βάσει της εμβρυολογικής τους προέλευσης. Βάσει αυτής της κατάταξης, μετά την ταυτοποίηση της νευροενδοκρινικής φύσης του όγκου αξιολογείται η περιοχική, τοπική προέλευση ανά τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα (ΓΕΣ), παρά η εμβρυολογική προέλευση του όγκου, χρησιμοποιούνται προγνωστικοί δείκτες ανάδειξης της βιολογικής τους συμπεριφοράς (δυνητικά καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι), καθώς και του βαθμού διαφοροποίησης (καλής ή πτωχής διαφοροποίησης)

Για το χαρακτηρισμό της βιολογικής συμπεριφοράς των όγκων χρησιμοποιούνται ο προσδιορισμός του αριθμού των μιτώσεων ανά 10 οπτικά πεδία, και ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 που προσδιορίζεται ανοσοϊστοχημικά και αναγνωρίζει τα κύτταρα που είναι σε φάση πολλαπλασιασμού στον κυτταρικό κύκλο (από G0 στην G1 φάση). Βάσει της κατάταξης αυτής οι GEP-NET όγκοι διακρίνονται σε καλώς διαφοροποιημένους ενδοκρινείς όγκους καλοήθους συμπεριφοράς, καλώς διαφοροποιημένους ενδοκρινείς όγκους αβέβαιης συμπεριφοράς, καλώς διαφοροποιημένα ενδοκρινικά καρκινώματα και ενδοκρινικά καρκινώματα πτωχής διαφοροποίησης.