Αρχική / Ιατρική Εκπαίδευση

Ιατρική Εκπαίδευση

Νευροενδοκρινείς όγκοι

The prevalence and relevance of adrenal masses in patients with sporadic gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP-NET).

Kanakis G, Kamp K, Tsiveriotis K, Feelders RA, Zormpala A, de Herder WW, Kaltsas G.
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 Jun;78(6):950-6. doi: 10.1111/cen.12046. Epub 2013 Apr 1.

The value of 11C-5-hydroxy-tryptophan positron emission tomography in neuroendocrine tumor diagnosis and management: experience from one center.

Nikolaou A, Thomas D, Kampanellou C, Alexandraki K, Andersson LG, Sundin A, Kaltsas G.
J Endocrinol Invest. 2010 Dec;33(11):794-9. doi: 10.3275/6936. Epub 2010 Mar 22.

 

Νευροενδοκρινείς Όγκοι Σκωληκοειδούς

Current size criteria for the management of neuroendocrine tumors of the appendix: are they valid? Clinical experience and review of the literature.

Grozinsky-Glasberg S, Alexandraki KI, Barak D, Doviner V, Reissman P, Kaltsas GA, Gross DJ.
Neuroendocrinology. 2013;98(1):31-7. doi: 10.1159/000343801. Epub 2012 Nov 22. Review.

Clinical value of right hemicolectomy for appendiceal carcinoids using pathologic criteria.

Alexandraki KI, Griniatsos J, Bramis KI, Ballian N, Dimitriou N, Giannakakis T, Tsigris C, Felekouras E, Kaltsas GA.
J Endocrinol Invest. 2011 Apr;34(4):255-9. doi: 10.3275/7286. Epub 2010 Oct 8.

 

Νευροενδοκρινείς όγκοι στομάχου

Are patients with autoimmune thyroid disease and autoimmune gastritis at risk of gastric neuroendocrine neoplasms type 1?

Alexandraki KI, Nikolaou A, Thomas D, Syriou V, Korkolopoulou P, Sougioultzis S, Kaltsas G.
Clin Endocrinol (Oxf). 2014 May;80(5):685-90. doi: 10.1111/cen.12346. Epub 2013 Nov 9.

Predictive value of gastrin levels for the diagnosis of gastric enterochromaffin-like cell hyperplasia in patients with Hashimoto’s thyroiditis.

Nicolaou A, Thomas D, Alexandraki KI, Sougioultzis S, Tsolakis AV, Kaltsas G.
Neuroendocrinology. 2014;99(2):118-22. doi: 10.1159/000362879. Epub 2014 Apr 24.

Metastatic type 1 gastric carcinoid: a real threat or just a myth?

Grozinsky-Glasberg S, Thomas D, Strosberg JR, Pape UF, Felder S, Tsolakis AV, Alexandraki KI, Fraenkel M, Saiegh L, Reissman P, Kaltsas G, Gross DJ.
World J Gastroenterol. 2013 Dec 14;19(46):8687-95. doi: 10.3748/wjg.v19.i46.8687.

Long-term follow-up of a large series of patients with type 1 gastric carcinoid tumors: data from a multicenter study.

Thomas D, Tsolakis AV, Grozinsky-Glasberg S, Fraenkel M, Alexandraki K, Sougioultzis S, Gross DJ, Kaltsas G.
Eur J Endocrinol. 2013 Jan 17;168(2):185-93. doi: 10.1530/EJE-12-0836. Print 2013 Feb.

Primary hyperparathyroidism in patients with gastric carcinoid tumors type 1: an unusual coexistence.

Thomas D, Alexandraki K, Nikolaou A, Antoniou S, Kanakis G, Zilos A, Sougioultzis S, Kaltsas G.
Neuroendocrinology. 2010;92(4):252-8. doi: 10.1159/000320940. Epub 2010 Oct 2.

Long-acting somatostatin analogues are an effective treatment for type 1 gastric carcinoid tumours.

Grozinsky-Glasberg S, Kaltsas G, Gur C, Gal E, Thomas D, Fichman S, Alexandraki K, Barak D, Glaser B, Shimon I, Gross DJ.
Eur J Endocrinol. 2008 Oct;159(4):475-82. doi: 10.1530/EJE-08-0420. Epub 2008 Jul 28.

Παγκρεατικοί νευροενδοκρινείς όγκοι

Diagnostic accuracy and clinical significance of the fine needle aspiration Ki-67 labelling index in pancreatic endocrine tumours.

Kaklamanos M, Karoumpalis I, Salla C, Thomas D, Kanakis G, Alexandraki K, Sougioultzis S, Diakatou E, Kontogeorgos G,Kaltsas G.
Endocr Relat Cancer. 2011 Oct 27;18(6):L1-3. doi: 10.1530/ERC-10-0191. Print 2011 Oct. No abstract available.

Θεραπευτικά σχήματα σε νευροενδοκρινεις όγκους

Everolimus plus octreotide long-acting repeatable for the treatment of advanced neuroendocrine tumours associated with carcinoid syndrome (RADIANT-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 study.

Pavel ME, Hainsworth JD, Baudin E, Peeters M, Hörsch D, Winkler RE, Klimovsky J, Lebwohl D, Jehl V, Wolin EM, Oberg K, Van Cutsem E, Yao JC; RADIANT-2 Study Group.
Lancet. 2011 Dec 10;378(9808):2005-12. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61742-X. Epub 2011 Nov 25.

Laparoscopic resection of pheochromocytomas with delayed vein ligation.

Zografos GN, Farfaras AK, Kassi E, Vaidakis DN, Markou A,Kaltsas G, Piaditis G.
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Apr;21(2):116-9. doi: 10.1097/SLE.0b013e318213bb1f.

aparoscopic resection of large adrenal tumors.

Zografos GN, Farfaras A, Vasiliadis G, Pappa T, Aggeli C, Vassilatou E, Kaltsas G, Piaditis G.
JSLS. 2010 Jul-Sep;14(3):364-8. doi: 10.4293/108680810X12924466007160. Erratum in: JSLS. 2012 Jan-Mar;16(1):189. Vasilatou, Evagelina [corrected to Vassilatou, Evangeline].

Novel and evolving therapies in the treatment of malignant phaeochromocytoma: experience with the mTOR inhibitor everolimus (RAD001).

Druce MR, Kaltsas GA, Fraenkel M, Gross DJ, Grossman AB.
Horm Metab Res. 2009 Sep;41(9):697-702. doi: 10.1055/s-0029-1220687. Epub 2009 May 7.

Treatment of advanced neuroendocrine tumours with the radiolabelled somatostatin analogue octreotide.

Kaltsas GA, Stefanidou Z, Papadogias D, Grossman AB.
Hormones (Athens). 2002 Jul-Sep;1(3):149-56.

Laparoscopic surgery for adrenal tumors. A retrospective analysis.

Zografos GN, Markou A, Ageli C, Kopanakis N, Koutmos S,Kaltsas G, Piaditis G, Papastratis G.
Hormones (Athens). 2006 Jan-Mar;5(1):52-6.

Treatment of advanced neuroendocrine tumours using combination chemotherapy with lomustine and 5-fluorouracil.

Kaltsas GA, Mukherjee JJ, Isidori A, Kola B, Plowman PN, Monson JP, Grossman AB, Besser GM.
Clin Endocrinol (Oxf). 2002 Aug;57(2):169-83. Review.

Treatment of metastatic carcinoid tumours, phaeochromocytoma, paraganglioma and medullary carcinoma of the thyroid with (131)I-meta-iodobenzylguanidine [(131)I-mIBG].

Mukherjee JJ, Kaltsas GA, Islam N, Plowman PN, Foley R, Hikmat J, Britton KE, Jenkins PJ, Chew SL, Monson JP, Besser GM, Grossman AB.
Clin Endocrinol (Oxf). 2001 Jul;55(1):47-60.

Απεικονιστικές μέθοδοι στους νευροενδοκρινείς όγκους

High (18)F-FDG uptake by the remaining adrenal gland four months after surgery and initiation of mitotane treatment in two patients with adrenocortical carcinoma.

Mpanaka I, Lyra VD, Kaltsas G, Chatziioannou SN.
Hell J Nucl Med. 2011 May-Aug;14(2):168-72.

Ocular metastases secondary to carcinoid tumors: the utility of imaging with [(123)I]meta-iodobenzylguanidine and [(111)In]DTPA pentetreotide.

Isidori AM, Kaltsas G, Frajese V, Kola B, Whitelocke RA, Plowman PN, Britton KE, Monson JP, Grossman AB, Besser GM.
J Clin Endocrinol Metab. 2002 Apr;87(4):1627-33.

Pheochromocytoma: effect of nonionic contrast medium in CT on circulating catecholamine levels.

Mukherjee JJ, Peppercorn PD, Reznek RH, Patel V, Kaltsas G, Besser M, Grossman AB.
Radiology. 1997 Jan;202(1):227-31.

Carcinoid tumours presenting as breast cancer: the utility of radionuclide imaging with 123I-MIBG and 111In-DTPA pentetreotide.

Kaltsas GA, Putignano P, Mukherjee JJ, Satta MA, Lowe DG, Britton KE, Monson JP, Grossman AB, Besser GM.
Clin Endocrinol (Oxf). 1998 Nov;49(5):685-9. Review.

Concurrent secretion of aldosterone and cortisol from an adrenal adenoma – value of MRI in diagnosis.

Allan CA, Kaltsas GPerry L, Lowe DG, Reznek R, Carmichael D, Monson JP.
Clin Endocrinol (Oxf). 2000 Dec;53(6):749-53.

Concurrent secretion of aldosterone and cortisol from an adrenal adenoma – value of MRI in diagnosis.

Allan CA, Kaltsas G, Perry L, Lowe DG, Reznek R, Carmichael D, Monson JP.
Clin Endocrinol (Oxf). 2000 Dec;53(6):749-53.

 

Γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται με νευροενδοκινείς όγκους

Αrney’s Complex.

Kaltsas G, Kanakis G, Chrousos G.
In: De Groot LJ, Beck-Peccoz P, Chrousos G, Dungan K, Grossman A, Hershman JM, Koch C, McLachlan R, New M, Rebar R, Singer F, Vinik A, Weickert MO, editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-.2013 Jul 31.

Bilateral adrenocortical carcinoma in a patient with multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) and a novel mutation in the MEN1 gene.

Griniatsos JE, Dimitriou N, Zilos A, Sakellariou S, Evangelou K, Kamakari S, Korkolopoulou P, Kaltsas G.
World J Surg Oncol. 2011 Jan 25;9:6. doi: 10.1186/1477-7819-9-6.

Pheochromocytoma associated with neurofibromatosis type 1: concepts and current trends.

Zografos GN, Vasiliadis GK, Zagouri F, Aggeli C, Korkolis D, Vogiaki S, Pagoni MK, Kaltsas G, Piaditis G.
World J Surg Oncol. 2010 Mar 10;8:14. doi: 10.1186/1477-7819-8-14.

The clinical presentation (symptoms and signs) of sporadic and familial chromaffin cell tumours (phaeochromocytomas and paragangliomas).

Kaltsas GA, Papadogias D, Grossman AB.
Front Horm Res. 2004;31:61-75. Review. No abstract available.

Expression of menin gene mRNA in pituitary tumours.

Satta MA, Korbonits M, Jacobs RA, Bolden-Dwinfour DA, Kaltsas GA, Vangeli V, Adams E, Fahlbusch R, Grossman AB.
Eur J Endocrinol. 1999 Apr;140(4):358-61.