Αρχική / Το Τμήμα μας / Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος

  • Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής του Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ισότιμα για κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των παθήσεων Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη με ειδική έμφαση στην Νευροενδοκρινολογία και Νευροενδοκρινική Ογκολογία. Στα πλαίσιο αυτό τα τελευταία 5 έτη το Τμήμα εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ασθενών με Νευροενδοκρινείς όγκους του Γαστρενερικού συστήματος (καρκινοειδείς όγκοι και παγκρεατικοί ενδοκρινείς όγκοι) έχοντας εξελιχτεί σε ένα από τα κέντρα αναφοράς στην Ελλάδα με παρακολούθηση περισσότερων από 150 ασθενών. Για τους ασθενείς με τέτοιους όγκους υπάρχει ειδικά αναπτυγμένο ιατρείο Νευροενδοκρινικών όγκων του Γαστρεντερικού συστήματος όπου οι ασθενείς μετά την στοιχειοθετημένη διάγνωση αντιμετωπίζονται στα πλαίσια πρόσφατα υιοθετημένου Ευρωπαικού πρότυπου από ομάδα στην οποία συμμετέχουν ιατροί από πολλές ειδικότητες με ειδικό ενδιαφέρον στη διάγνωση και θεραπεία παρόμοιων όγκων.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Καρκινοειδείς και παγκρεατικοί νευροενδοκρινικοί όγκοι, ΝΕΤS)

Τα τελευταία 5 έτη το τμήμα έχει εστιαστεί ιδιαίτερα σε ασθενείς με αυτούς τους όγκους ως αποτέλεσμα του ειδικού ενδιαφέροντος του υπεύθυνου του τμήματος, Καθηγητή Γ. Καλτσά. Ασθενείς με κλινική υποψία τέτοιων όγκων καθώς και ασθενείς που παραπέμπονται από άλλα τμήματα διαγιγνώσκονται, σταδιοποιούνται (καταγράφεται η ακριβής έκταση της νόσου) και κατατάσσονται σε αντίστοιχες ομάδες κινδύνου με βάση κλινικά, απεικονιστικά (αξονική/μαγνητική τομογραφία, σπινθηρογράφημα με Octreoscan), ιστοπαθολογικά (βιοψία) και προγνωστικά (ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού του όγκου) στοιχεία βάσει των κατευθυντήριων γραμμών διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Στη σωστή και ενδελεχή εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τήν επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής διασφαλίζει η συμμετοχή του υπεύθυνου του τμήματος στην Συμβουλευτική Επιτροπή (Αdvisory Board) της Ευρωπαικής Εταιρείας Νευροενδοκρινικών Όγκων [European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS)]. Λόγω της συνεχούς ενασχόλησης με ασθενείς ΝΕΤS έχει αναπτυχθεί είτε στο Λαικό νοσοκομείο είτε σε συνεργασία με άλλα κέντρα της περιοχής των Αθηνών, η δυνατότητα διενέργειας των περισσοτέρων διαγνωστικών (κατάλληλες απεικονίσεις, βιοψίες) ή θεραπευτικών (εκλεκτικός εμβολισμός ή καφτεριασμός ηπατικών βλαβών) παρεμβάσεων, όπως σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Για διαγνωστικές ή θεραπευτικές παρεμβάσεις που δεν διενεργούνται στην Ελλάδα υπάρχει συνεργασία με συγκεκριμένα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού όπου οι ασθενείς μπορούν να παραπεμθούν περαιτέρω. Τα τελευταία έτη έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χορήγηση στοχευμένων (μοριακών) θεραπειών σε ασθενείς με ΝΕΤS (όπως τα φάρμακα Αffinitor, Sutent, Avastin) και το τμήμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία έχοντας ήδη συμμετάσχει σε τρείς διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες (RADIANT). Tην εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση του τμήματος σε σθενείς με ΝΕΤS, αναδεκνύει και η σημαντική συνεισφορά του στη διεθνή βιβλιογραφία (είδε δημοσιεύσεις). Επειδή οι ΝΕΤS μπορεί να αναπτυχθούν και στα πλαίσια οικογενών συνδρόμων το τμήμα παρακολουθεί σημαντικό αριθμό ασθενών με τέτοια σύνδρομα.